چه کار می کنیم؟!

اطلاعات بهترین مشاغل و دفاتر خدماتی را از شهرک پردیس فاز 11 برای شما گردآوری می کنیم

داستان ما

سالها پیش مشابه این کار را برای یک از شهرستان های ایران انجام دادیم. 

بسیار کاربردی و مقید بود. مردم به راحتی می توانستند اطلاعات تمام مشاغلا را مشاهده کنند و با هر کدام که دلشان می خواهند ارتباط برقرار کنند.

به مشاغل نظر بدهند و نتیجه ی نظر خود را مشاهده کنند. حتی صاحبان حرف و مشاغل نیز برای اینکه مباداد یک مشتری ناراضی نظر منفی در مورد آنها ثبت کند کیفیت رفتار و خدمات و محصولات را خودشان افزایش می دادند. 

تجربه ی آن شهرستان ما را بر آن داشت که مشابه آنچه در شهرستان مشگین شهر تجربه کرده بودیم را در شهرک پردیس فاز 11 و به تبع آن در سایر فازهای شهرک پردیس تهران پیاده سازی کنیم.

0
مشتریان خوشحال
0
صفحات فهرست
0
بهترین فالوورها
0
اعضای تیم

نیاز به اطلاعات بیشتر

برای تکمیل شدن سایت ما هنوز به اطلاعات بیشتر و نقد و بررسی اهالی شهرک پردیس نیاز داریم.